Login alleen voor SuperUser ivm life controle diverse protected pages

Informade:  Ruud van der Made.

Ik ben:

- een onafhankelijke IT specilist in pogrammeren in PHP en vroeger COBOL of PL/1.

- ontwerp en bouw van websites vooral m.b.v. Joomla en PHP/SQL

- techinsch ontwerper en programmeur.

- gestart met het leren programmeren met Java.

- een teamplayer, want in een team bereik je meer dan solo!

Pasfoto Low Ruud0001

Mijn toegevoegde waarde:
ik kan u helpen door datgene waarin ik goed ben conscentieus uit te voeren binnen een project
binnen uw organisatie dan wel op afstand als een soort aangenomen opdracht, waarover goede afspraken moeten worden gemaakt.

Ik heb ICT ervaring vanaf 1969, als systeemprogrammeur, support specialist voor programmering en support voor IDMS-DB/DC.

Ik werk als freelancer vanaf april 1985 waarbij ik
-m.b.v. Joomla en PHP/SQL(met HTMLen CSS) websites ontwerp en publiceer; mijn provider hiervoor is Antagonist, over wie ik zeer tevreden ben; zie www.antagonist.nl
-geprogrammeerd heb in COBOL en in PL/1
-technisch ontwerp heb geleverd in verscheidene projecten
-projectleider ben geweest voor een aantal technische (conversie)projecten
-testtrajecten heb uitgevoerd bij ING in de fase van werkelijke samensmelting van Postbank en het (oude) ING

Vóór 1985 was ik werknemer van Centraal Beheer als systeemprogrammeur en daarvoor van Philips Elektrologoca als systeembeheerder van de computers Pascal/Stevin met het software systeem ALDUS.

Informatie technologie is voor mij een cruciaal onderdeel van een bedrijf en naar mijn mening moet deze ICT in goede handen gelegd worden binnen het bedrijf. Inhuur van externe deskundigen is een goede wijze voor het tijdelijk uitbreiden van ICT-capaciteit, maar ICT gedeeltelijk dan wel geheel uitbesteden, is a.h.w. weggeven van de kennis van de kerncompetentie van het bedrijf.
De ICT van een bedrijf moet een goede afspiegeling zijn van de business processen van dat bedrijf.

Sinds 2012 houdt ik me bezig met Joomla waarmee ik een aantal websites heb gerealiseerd. Tevens bekwaam ik me bijna elke dag verder in PHP/MySQL waarmee ik heel specifieke websites bouw.
Ten behoeve van kennisverzameling en kennisdelen is met PHP een website opgezet, maar die is niet live gegaan wegens andere prioriteit.

Gedurende mijn loopbaan heb ik binnen de vereniging NGI de subgroep NGI-ZIT opgericht in het jaar 2001, omdat in die tijd de belangen van zelfstandige professionals nogal onder druk lagen en het nodig werd om een gezamenlijk pressie groep te vormen.
Deze NGI-afdeling : NGI-ZIT is enkele jaren daarna gefuseerd net de vereniging IT-United; van zowel NGI-ZIT als van IT United was ik secretaris/penningmeester.

Tegenwoordig houd ik me vooral bezig met PHP/MySQL en Joomla, Wordpress en JAVA.

Ik ben gehuwd, heb samen met mijn echtgenote 7 kinderen en al 8 kleinkinderen.
Mijn hobbies zijn fietsen, tuinieren, fotograferen (vroeger drukte ik zelf af in zwart/wit, maar dat is over); ik werk uiteraard met een digitale (spiegelreflex)camera van Canon.